Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP
 • Z życia przedszkola...

  Wydarzenia 2023/2024

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w aktualnościach :)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

  Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Węgrzcach

z siedzibą w Bibicach

1.      Niniejszy dokument reguluje zasady ewidencji czasu przebywania dziecka w Przedszkolu oraz obliczania opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu wg ustalonych stawek.

2.      Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

3.      Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

4.      Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia i wyjścia.

5.      W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem. 

6.      Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym - zapala się dioda). Kolejne zbliżenie karty do czytnika, generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do przedszkola).

7.      Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 6 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.

8.      Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

9.      Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz. 7.00 do godz. 17.00) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

10.  Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w Umowie o świadczenie usług Przedszkola.

11.  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność do sekretariatu Przedszkola. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 10,00 zł.

12.  Do każdego dziecka przypisana jest jedna indywidualna karta zbliżeniowa, którą otrzymuje rodzic (prawny opiekun) nieodpłatnie. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola. Każda kolejna karta jest odpłatna zgodnie z zapisem pkt.11.

13.  Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie i opiekunowie prawni.

14.  Dodatkowe karty elektroniczne - istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci. Koszt zakupu jednej karty wynosi 10,00 zł. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do sekretariatu Przedszkola.

15.  Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 3 września 2021r.

 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Informacja RODO/ Regulaminy/ Procedury

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców

  2. Statut i regulaminy przedszkola

  3. Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

 • Szybki kontakt

  tel/fax: 12 285-83-50
  e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl 

  Sekretariat:  poniedziałek-piątek  7.00 - 15.00

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl